Tvùrce webu je i pro tebe! Postav tøeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


1 - 2  >>

Czech 

2007

Quartz, Chalkopyrite Pyrite, Quartz
Quartz
Topas
Quartz, Gypsum
Quartz
,
Vanadinite Rhodochrosite

2009

Elbaite Epidote
Mineral  Mineral 
Mineral  Mineral
Mineral  Mineral 

Gold, QuartzWulfenite (2000) Ametiste (2019)
Cinnabarite, mercury (2005) Hematite (2006)
Aragonite (2007) Amber (2008)

Autunite (2009)
Realgar (2011) Diopside (2012)
Autunite (2018) Amber (2019)
Minerals (2018) Rutile (2003)
Diamante (2011) Minerals (2013)
Pyromorphite (1995) Vanadinite (1996)

1 - 2 >>