Tvùrce webu je i pro tebe! Postav tøeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


1 - 2  >>

Czech 

M. Jindrová 2013

Baryte Baryte
Barytocalcite
Cerussite
Cerussite
Galenite
Galenite Calcite
Calcite Calcite
Calcite Quartz
Quartz
Pyromorphite

M. Jindrová 2018

Baryte Baryte
Baryte Barytocalcite
Cerussite Galenite
Galenite Calcite
Calcite Calcite
Calcite Calcite
Quartz Quartz
Miesite Miesite
Minium Pyrite

1 - 2 >>